Crisis en spoedhulp

Soms is er sprake van een crisissituatie. Misschien hebben je ouders knallende ruzie of word je zelfs door je ouders geslagen. Misschien ben ik je in aanraking gekomen met een loverboy. Weet dat er altijd mensen voor je klaar om te helpen.

Problemen thuis

De druk kan thuis behoorlijk oplopen. Misschien zijn je ouders boos op elkaar, bijvoorbeeld omdat zij gaan scheiden. Of is een van je ouders verslaafd. De druk is dan soms zo hoog dat het nodig is dat we vaker bij jullie thuiskomen om jullie nog meer en nog beter te begeleiden. 

Andere problemen

Misschien zijn er andere zaken die jou in de problemen brengen. Heb je een vriendje die jou dingen laat doen die je helemaal niet wilt? Het zou kunnen zijn dat hij een ´loverboy´ is. Een loverboy is een jongen die verkering neemt met een meisje met maar één doel: geld verdienen door haar in de prostitutie te laten werken.

Misschien heb je te maken met eerwraak. Eerwraak komt voort uit een overtuiging dat de familie-eer moet worden gezuiverd wanneer die beschadigd is. Vooral meisjes en vrouwen worden slachtoffer van eergeweld, maar soms ook de man of jongen die in de ogen van de familie de familie-eer geschonden heeft. 

Crisis

Als de situatie te gevaarlijk wordt voor jou dan noemen wij dat een crisis. Dit betekent dat jouw veiligheid of persoonlijke ontwikkeling dan in gevaar is . We proberen dan altijd eerst de situatie bij je thuis op te lossen en te zorgen dat je gewoon thuis kunt blijven wonen. Als het beter is voor jouw veiligheid dan kun je een tijdje bij ons wonen. Tot de rust is teruggekeerd. Ondertussen zoeken we samen naar een oplossing die het beste bij jou, jouw ouders en jouw omgeving past. 

WhatsApp contact

Zit je zelf in een crisissituatie? Of je broertje of zusje? App ons op 06 - 46 76 40 66 of bel 088 – 352 00 00. 


Je kunt ook bellen met Veilig Thuis , 0800 – 2000. Veilig Thuis is 24 uur per dag (gratis) bereikbaar.


Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.