Helpt je verder

Soms kan het allemaal even te veel worden.

Samen kijken wij wat nodig is om je verder te helpen.

Fijn dat je ons hebt gevonden. Jeugdformaat helpt jou en je ouders bij problemen waar jullie soms zelf niet uitkomen. Kleine problemen, maar ook problemen die een stuk serieuzer zijn.

Het draait om jou

In alles wat wij doen, draait het om jou. Om wat jij nodig hebt om zelf verder te kunnen! We proberen ook je ouders, vrienden en familie te betrekken. Je hoeft namelijk niet alles alleen te doen. Samen zetten we iedere keer een stap verder. Zo komen we vaak een heel eind. Wat het probleem ook is, wij proberen je altijd zo goed mogelijk verder te helpen. 

Hulp waar jij behoefte aan hebt

Wij bieden hulp waar jij behoefte aan hebt. We spreken op een plek af waar jij je prettig voelt. Bijvoorbeeld thuis, op school of op een plek van Jeugdformaat. Iedereen is anders. En iedereen heeft behoefte aan een andere manier van ondersteuning. Daarom hebben we verschillende soorten hulp. Zoals trainingen en gesprekken. Of hulp als je tijdelijk in bijvoorbeeld een pleeggezin, gezinshuis of een logeerhuis woont. Alles is mogelijk.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.