Onze hulp

Soms is het je allemaal even te veel. Je hebt geen zin meer in school of werk. Misschien heb je problemen thuis, heb je het gevoel dat je ouders je niet begrijpen of ben je in aanraking gekomen met politie en justitie.

'Waar kan ik naartoe als ik mij niet veilig voel?'

Soms is er sprake van een crisissituatie. Misschien hebben je ouders knallende ruzie of word je zelfs door je ouders geslagen. Misschien ben je in aanraking gekomen met een loverboy. Weet dat er altijd mensen voor je klaar om te helpen.

Lees meer

'Wat kan ik doen als het thuis niet goed gaat?'

Soms loopt het thuis niet lekker. Dan helpen we jou en je ouders om de situatie thuis te verbeteren. We doen oefeningen, zodat je bepaalde vaardigheden nog beter onder de knie krijgt. Samen werken we bijvoorbeeld aan het verbeteren van de communicatie.

Lees meer


'Het gaat niet zo goed op school. Wie helpt mij?'

School is belangrijk. Ook al is het niet altijd leuk. Je brengt er veel tijd door en er wordt best veel van je verwacht. Soms is het niet fijn op school. Je hebt er problemen. Of zijn er dingen aan de hand waardoor je het moeilijk vindt om naar school te gaan.

Lees meer


'Ik vind het moeilijk dat mijn ouders gaan scheiden.'

Gaan je ouders scheiden? Dan kan dat moeilijk zijn voor jou, voor je broer en of zus. Soms vinden ouders het soms lastig om aardig tegen elkaar te blijven. Dat maakt het voor jou extra zwaar.

Lees meer


'Wat is een pleeggezin?'

Als je niet meer thuis kunt wonen, dan kijken we eerst of je bij familie, vrienden of andere goede bekenden kunt wonen. Kan dit niet, dan zoeken we een ander gezin dat bij je past. Dat noemen we een pleeggezin. 

Lees meer

'Ik ga naar een gezinshuis, maar wat is dat?'

Als je niet meer thuis kunt wonen, kun je ook een tijdje in een gezinshuis gaan wonen. Dit is een gewoon huis in een gewone wijk. Hier woon je samen met je gezinshuisouder(s) en andere kinderen of jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

Lees meer


'Ik ga naar een logeerhuis, maar wat is dat?'

Ben je tussen de 12 en 18 jaar en kun je niet meer thuis wonen? Dan kun je ook een tijdje in een logeerhuis van Jeugdformaat wonen. In een logeerhuis verblijven zo’n 8 andere jongeren die net als jij tijd nodig hebben om rustig bij te komen en aan zichzelf te werken.


Lees meer

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.