Jongerenraad

Onze jongerenraad

  • komt op voor de belangen van jongeren; 
  • denkt mee over onderwerpen die voor jongeren belangrijk zijn; 
  • geeft advies aan Jeugdformaat.

Onderwerpen

De jongerenraad (JR) bespreekt allerlei onderwerpen tijdens de JR-vergaderingen. Bijvoorbeeld privacy, veiligheid, rechten en plichten.

De onderwerpen worden door de jongeren zelf ingebracht of er wordt (door andere jongeren, door Jeugdformaat of vanuit regionale of landelijke jongerenparticipatiebijeenkomsten) gevraagd over een speciaal thema te praten.

Vergaderingen

De JR komt gemiddeld één keer per maand bij elkaar. In de vergaderingen wordt besproken welke acties er ondernomen zouden moeten worden; denk aan navraag doen, een afspraak maken of een brief schrijven.

Soms zijn er gastsprekers om onderwerpen toe te lichten of nieuwe dingen te vertellen. Op deze manier blijft de raad op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Jeugdformaat. De JR overlegt daarnaast met medewerkers, managers en directie.


Ook jij kunt meedoen!

Uit eigen ervaring weet jij wat belangrijk is, wat goed gaat en wat beter kan bij Jeugdformaat of in de jeugdhulpverlening.


Wil je jouw ervaring en mening delen? Wil je opkomen voor de belangen van jezelf en van andere jongeren? Kom dan eens een kijkje nemen bij de Jongerenraad en meld je aan! Stuur een mailtje naar clientenraad@jeugdformaat.nl

Irene de Brauw-Pedroz Clientambassadeur
070 - 351 27 51 clientenraad@jeugdformaat.nl
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.