Hulp op school

School is belangrijk. Ook al is het niet altijd leuk. Je brengt er veel tijd door en er wordt best veel van je verwacht. Soms is het niet fijn op school. Je hebt er problemen. Of zijn er dingen aan de hand waardoor je het moeilijk vindt om naar school te gaan.

Je ouders zijn aan het scheiden, er is iemand overleden, of je wordt gepest op school. Je piekert bijvoorbeeld vaak. Je bent somber, snel boos, bang of verdrietig. Wij bieden hulp op school via schoolmaatschappelijk werk of Onderwijs Jeugdzorg

Grotere problemen voorkomen - Onderwijs Jeugdzorg

Ben jij op school vaak aan het piekeren? Voel je je somber, ben je snel boos, bang of verdrietig? Of spijbel je veel? Bijvoorbeeld omdat je gepest wordt, omdat je ouders in scheiding liggen of iemand is overleden?

Wat de reden ook is, met onze hulp zorgen we ervoor dat jij je weer beter gaat voelen. Dat je weer naar school gaat en dat het op school beter gaat.

Lees meer over Onderwijs Jeugdzorg of lees onze folder.

Schoolmaatschappelijk werk

Op veel scholen in de regio werken onze schoolmaatschappelijk werkers. Samen met jou kijken zij naar jouw probleem.

Vraag op school gerust eens of er een schoolmaatschappelijker werker is. Met tips en adviezen kan hij of zij je vaak verder helpen. Wat voor problemen je ook hebt.

Lees meer over ons Schoolmaatschappelijk werk

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.