Ken je rechten

Krijg je hulp van ons? Dan heb je bepaalde rechten. Zoals het recht op: 

  • Informatie over de hulp die wij bieden
  • Medische verzorging
  • Je eigen geloof en principes
  • Huisregels en ondersteuning om financieel zelfredzaam te worden

Jongerenraad

Binnen Jeugdformaat zijn jongeren het allerbelangrijkste. Zo belangrijk dat Jeugdformaat een eigen Jongerenraad heeft. De Jongerenraad bestaat uit (ex-)cliënten van Jeugdformaat. Ze geven onze organisatie advies om de hulpverlening beter te maken. De Jongerenraad komt op voor de belangen van alle jongeren die met Jeugdformaat te maken hebben. 

Lees meer over de Jongerenraad.

Jouw privacy

Jouw gegevens en soms ook die van jouw gezin houden we bij in een persoonlijk dossier. Met jouw dossier gaan we zorgvuldig om. De gegevens in het dossier zijn wettelijk beschermd. Dat betekent dat alleen mensen die beroepsmatig bij jouw hulp betrokken zijn, het dossier kunnen lezen. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Jouw ouders mogen het dossier ook inkijken. Ben je 16 jaar of ouder bent? Dan moeten ze eerst toestemming aan jou vragen. Lees meer over privacy.

Niet tevreden? 

Je krijgt hulp van Jeugdformaat. Onze hulpverleners proberen je zo goed mogelijk te helpen. Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over onze hulp. Wat doe je dan? Ga altijd het gesprek met de hulpverlener aan. Wil je dat niet, of werkt dat niet, vraag dan een gesprek aan met de leidinggevende van de hulpverlener. Kom je er ook dan niet uit? Lees meer over wat je kunt doen als je een klacht hebt.

Hulp bij jouw klacht

Heb je hulp nodig bij het indienen van jouw klacht? Vraag dan gratis hulp aan een vertrouwenspersoon van het ICM Jeugdstem. De mensen van Jeugdstem werken niet voor Jeugdformaat. Heb je moeite met het schrijven van een mail of brief? Een vertrouwenspersoon van Jeugdstem kan jou hierbij helpen. Neem contact op met het Jeugdstem: 088 – 555 1000, of chat via de website.

Als praten niet helpt

Heb je gesproken met de persoon over wie je een klacht hebt, of met de leidinggevende van die persoon en heeft het gesprek niet geholpen? Dan kun je jouw klacht laten beoordelen door de onafhankelijke klachtencommissie. Hun klachtenregelement vind je hier. Schrijf een brief of mail naar: 

Klachtencommissie Jeugdhulp Zuid-Holland
Postbus 258, 3000 AG Rotterdam
secretariaat@klachtencommissiejeugdhulpzh.nl

Meer lezen?

Lees meer over jouw rechten in:


Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.