Wonen in een gezinshuis

Als je niet meer thuis kunt wonen, kun je ook een tijdje in een gezinshuis gaan wonen. Dit is een gewoon huis in een gewone wijk. Hier woon je samen met je gezinshuisouder(s) en andere kinderen of jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

Er kunnen ook kinderen van de gezinshuisouder wonen. Je hebt hier een eigen slaapkamer met jouw spullen en je draait mee in het gezinsleven.

Verschil gezinshuis en pleeggezin 

Er is een verschil tussen een gezinshuisouder en een pleegouder. Een gezinshuisouder heeft veel ervaring als hulpverlener en weet precies hoe hij jou kan helpen. Bijvoorbeeld als het gaat om zelfvertrouwen, het leggen en onderhouden van contacten of het omgaan met regels. Er is in een gezinshuis extra veel regelmaat en structuur. De gezinshuisouder stimuleert je om het beste uit jezelf te halen. Er is altijd een luisterend oor. Als het nodig is, krijgt je gezinshuisouder ondersteuning van andere hulpverleners. 


Gezinshuis Intensief

Hoewel een gezinshuis intensief en een gezinshuis huizen op elkaar lijken, gaat het er in een gezinshuis intensief toch net even wat anders aan toe. Vaak hebben jongeren die in een gezinshuis intensief wonen al veel meegemaakt in hun leven. In een gezinshuis intensief woon je met maximaal drie andere jongeren tussen de 8 en 18 jaar. Jullie worden begeleid door een klein team van twee gezinshuisouders en twee pedagogisch medewerkers. De gezinshuisouders wonen met de jongeren in huis. Omdat het team klein is, is er veel tijd en aandacht voor begeleiding en kan de hulp langere tijd gegeven worden.  

  

Bekijk ook onze folder over wonen in een Gezinshuis
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.