Wonen in een logeerhuis

Ben je tussen de 12 en 18 jaar en kun je niet meer thuis wonen? Dan kun je ook een tijdje in een logeerhuis van Jeugdformaat wonen. In een logeerhuis verblijven zo’n 8 andere jongeren die net als jij tijd nodig hebben om rustig bij te komen en aan zichzelf te werken.

In een logeerhuis zijn 24 uur per dag specialisten van Jeugdformaat aanwezig. Een van hen is je vaste mentor. Samen met je mentor bekijk je jouw situatie. Wat gaat er goed? Wat gaat eigenlijk helemaal niet goed? Je gaat samen met de mentor aan de slag om structuur aan te brengen in je leven. We begeleiden je bij de dagelijkse dingen, zoals het volgen van een opleiding of het vinden van werk. Je krijgt ondersteuning en coaching, zodat jij je leven weer helemaal onder controle krijgt en houdt. 

Wij zijn er voor jou, maar wij willen ook jouw ouders helpen om weer grip op hun leven te krijgen. Hulpverleners van het logeerhuis gaat daarom ook praten met jouw ouders. 

Ook helpen we je bij het opbouwen van een netwerk van mensen om je heen. Denk aan een familielid, vriend of vriendin waar je met vragen terecht kunt. Of iemand die je helpt als je tegen problemen aan loopt. Samen kijken we of je na de periode in het logeerhuis weer thuis, op jezelf of bij iemand uit je netwerk kunt wonen.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.