Wonen in een pleeggezin

Als je niet meer thuis kunt wonen, dan kijken we eerst of je bij familie, vrienden of andere goede bekenden kunt wonen. Kan dit niet, dan zoeken we een ander gezin dat bij je past. Dat noemen we een pleeggezin.

We kijken natuurlijk eerst goed of het tussen jou en het gezin klikt. Klikt het, dan kun je bij het pleeggezin wonen. In dit gezin kunnen ook andere (pleeg-)kinderen wonen. Je krijgt een vaste hulpverlener die jou en het pleeggezin begeleidt.

Daarnaast houden wij contact met jouw ouders en proberen wij jullie zo snel mogelijk weer bij elkaar te krijgen. Lukt dat niet, dan kun je meestal bij je pleegouders blijven wonen. 

Er wonen in de regio Haaglanden 1.200 kinderen bij pleegouders.