“Niet meer angstig” – Kim, 17 jaar

Kim*, een meisje van 17 jaar, heeft angstklachten. In haar verleden heeft zij een aantal ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt, waardoor haar angstklachten zijn ontstaan.

Waar had je hulp bij nodig, waar liep je tegenaan?
“Ik was heel snel bang en had last van angstige gedachten en paniekaanvallen. Dat is aangewakkerd door de dingen die vroeger zijn gebeurd. Ik had hulp nodig bij het op een rijtje zetten van dingen. Door mijn angst en het opkroppen ervan, kon ik thuis ook snel boos reageren.”

Hoe ben je bij ons terechtgekomen?
“Ik had tegen mijn ouders gezegd dat ik hulp wilde, en toen zijn we op school gaan praten. Mijn teamleider en zorgcoördinator hebben toen via het Centrum voor Jeugd en Gezin de hulp van Onderwijs Jeugdzorg gevraagd.”

Kun je beschrijven hoe de hulp ging, wat gebeurde er allemaal tijdens de hulp?
“De gedragswetenschapper van Onderwijs Jeugdzorg is bij ons thuis gekomen voor een kennismakingsgesprek, dat was fijn. De gesprekken daarna waren vooral op school, dat was makkelijk. We hebben in een verhaal opgeschreven wat ik heb meegemaakt (schrijftherapie WRITEjunior). Daardoor kon ik mijn reactie op dingen en mijn angst beter snappen. Wat ik heel fijn vond, is dat we ook oefeningen hebben gedaan om rustig te worden. De ‘bodyscan’ oefening vond ik heel fijn. Ik kon dat daarna ook zelf thuis oefenen met een app.” 

Wat is er veranderd door onze hulp?
“Doordat we gingen praten en schrijven, kwam ik er achter waardoor mijn angst was ontstaan. Dat staat nu allemaal op papier en daardoor hoef ik er niet meer over na te denken. Ik kan het nu loslaten en nuchter kijken naar de dingen die er nu gebeuren, zonder de lading van vroeger. Daardoor kan ik ook beter reageren en er rustig over praten als er iets aan de hand is. Door zelf rustig te blijven, zonder paniekreacties, bereik ik meer en reageren anderen ook rustiger. Ik voel me nu thuis ook niet gespannen, terwijl er wel grote veranderingen zijn. Ik praat er meer over, en krop minder op. En ik kan nu rustiger omgaan met veranderingen, terwijl ik daar vroeger juist heel veel moeite mee had.”
 

Hoe heb je onze hulp ervaren?
“Het fijne vond ik dat ik over alles kon praten en helemaal open kon zijn. Ik weet eigenlijk niet wat ik niet fijn vond.”
 

Hoe zie je je toekomst, hoe ga je nu verder?
“Het gaat nu heel goed. Met mij, thuis en op school. Ik kan zonder angstige gedachten en flauwvallen verder, en kan me beter focussen op de toekomst.”

* Naam en foto van dit meisje zijn niet echt

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.